Click here to revoke the Cookie consent

Platební terminály

Nabídky tvoříme individuálně právě pro Vás
 • 1Vyplňte náš poptávkový formulář
  Je zapotřebí tento formulář vyplnit zcela kompletně a pravdivě. Informace slouží ke kalkulaci finální nabídky pro Vaši firmu.
 • 2Obdržíte individuální nabídku
  Na základě Vámi posytnutých informací dostanete nabídku. Dbáme na individuální přístup, žádné podnikání není stejné.
 • 3Objednávka terminálu dle nabídky
  Budou-li pro Vás podmínky terminálu přijatelné, sepíše se onjednávka pro vytvoření smlouvy a nastavení terminálu.
 • 4Smluvní dokumentace a instalace
  Parametry nabídky jsou přeneseny do smluvní dokumentace. Následně technik provede instalaci nových platebních terminálů.
 • 5Servis a dlouhodobost
  Veškerý následný servis je zdarma. Ročně se při růstu obchodů podmínky aktualizují, abyste byli i nadále spokojenými zákazníky.

Vytvořit nabídku (bezplatně, nezávazně)

Zvýšení počtu nákupů a objemu tržeb

Úspora nákladů na manipulaci s hotovostí

Pohodlný nákup pro vaše zákazníky

Elektronická archivace účtenek z terminálu

Terminály POS

Terminály typu POS (point of sale) mohou být přenosné či nepřenosné. Připojení terminálu může být internetem, pevnou telefonní linkou, či mobilním připojením GPRS.

U přenosných terminálů obchodník volí mezi:

 • internetovým připojením (Bluetooth, Wi-Fi), nebo
 • mobilním připojením (GPRS) s využitím SIM karty
U Nepřenosných terminálů lze zvolit internetové připojení (ADSL, Ethernet)

Terminály tisknou účtenky a oproti terminálům mPOS nabízí také propojení s EET.

ČSOB terminál POS

Terminály mPOS

Terminály typu mPOS (mobile point of sale) komunikují s chytrým mobilem nebo tabletem pomoci technologie Bluetooth a stažené aplikace. Jsou přenosné.

Terminály mPOS netisknou účtenky, namísto toho jsou zákazníkovi zasílány pomocí sms či e-mailu.

Terminály lze propojit s taxametry Semitron (pak lze účtenku vytisknout na taxametru).

Mají stejné schéma poplatků jako terminály POS a také nabízí řadu dalších funkcí, viz níže.

ČSOB terminál mPOS

Platební terminály jsou poskytovány ČSOB bankou a jejich prostřednictvím je možné akceptovat následující typy karet: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V Pay, American Express, Diners Club, Discover, JCB.
MaterCard
MaterCard Maestro
MaterCard Electronic
VISA
VISA Electronic
V Pay
American Express
DinersClub
JCB
Union Pay

Základní cenová nabídka

Základní cenová nabídka je určena pro obchody, které doposud neměly řešenou akceptaci platebních karet, nebo dosahují měsíčního obratu skrze platební terminál do 10 mil. Kč ročně. Nabídka není určena obchodníkům, kteří již mají platební terminály od ČSOB. Základní nabídka obsahuje dva tarify transakčních poplatků - A a B. K výběru je pouze jeden z nich. Uvedené poplatky jsou v konečné výši.

A - Tarif zvýhodňující karty VISA a MasterCard vydané v EU (ne business karty)
Asociace a typ kartyPoplatek z transakce
VISA debit0,80% + 0,50 Kč
VISA credit0,90% + 0,50 Kč
MasterCard debit0,83% + 0,50 Kč
MasterCard credit0,93% + 0,50 Kč
  
Diners Club1,67% + 0,50 Kč
Discover1,67% + 0,50 Kč
JCB1,67% + 0,50 Kč
UnionPay1,67% + 0,50 Kč
  
VISA mimo EU / business2,99% + 0,50 Kč
MasterCard mimo EU / business2,58% + 0,50 Kč
  
Naše stravenka2,50%
B - Tarif zvýhodňující karty VISA a MasterCard vydané mimo EU (i business karty)
Asociace a typ kartyPoplatek z transakce
VISA credit i debit0,99% + 0,50 Kč
MasterCard credit i debit0,99% + 0,50 Kč
  
Diners Club1,80% + 0,50 Kč
Discover1,80% + 0,50 Kč
JCB1,80% + 0,50 Kč
UnionPay1,80% + 0,50 Kč
Ostatní smluvní poplatky
Měsíční poplatek za poskytnutí terminálu150 Kč + DPH
Měsíční poplatek za poskytnutí při obratu nad 100 000 KčZDARMA

Individuální cenová nabídka

Individuální cenovou nabídku platebních terminálů je možné připravit pouze pro ty obchody, které dosahují průměrného ročního obratu skrze platební terminál alespoň 10 mil. Kč. Nabídka vychází z několika parametrů, těmi nejdůležitějšími jsou:

 • Dosavadní průměr tržeb skrze platební terminály
 • Počet terminálů a provozoven
 • Průměrná výše jedné transakce
 • Obor podnikání / obchodní činnost

Máte ve Vašem obchodě tržby skrze platební terminál alespoň 10 mil. Kč ročně? Pokud ano, nechte si spočítat individuální nabídku.

CHCI PŘIPRAVIT INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU

Doplňkové služby platebních terminálů

Doplňkově je možné k platebnímu terminálu sjednat několik služeb. V případě zájmu doporučujeme se o službě u nás více informovat.

Aplikace pro správu platebních terminálů POS Merchant

POS Merchant je webová aplikace určená pro komfortní správu platebních terminálů. Přináší on-line přehled jednotlivých transakcí realizovanými platebními kartami a možnost jejich exportu do formátu .csv. Zároveň obsahuje náhled na všechny nainstalované terminály a jejich nastavené parametry. POS Merchant nabízí také možnost elektronické archivace účtenek a možnost editace položek na účtence.

Cena: Služba je zdarma

Elektronická archivace účtenek

Elektronická archivace účtenek je služba fungující v rámci webové aplikace POS Merchant. Díky ní velmi omezíte fyzickou archivaci účtenek, ušetříte za papírové ruličky na tisk účtenek a omezíte nutnost následné manipulace s s fyzickými účtenkami.

Cena: Služba je zdarma

Elektronická evidence tržeb (EET)

ČSOB nabízí v rámci platebních terminálů jednoduché řešení evidence tržeb (EET) pro evidenci jak hotovostních, tak v případě zájmu bezhotovostních plateb. Nabízené řešení je vhodné pro obchodníky, kteří nemají žádnou pokladnu a nechtějí investovat do pořízení nového pokladního systému. Při zřízení služby EET je nutností podnikatelský účet v ČSOB či Poštovní spořitelně. Pokud již EET zavedeno máte, není potřeba jej k terminálu řešit nově.

Cena: Zavedení EET 999 Kč + DPH jednorázově, správa a servis měsíčně 99 Kč + DPH, EET transakce zdarma.

CashBack

CashBack je výběr hotovosti v Kč prostřednictvím platebních karet u pokladen obchodních míst vybavených elektronickým platebním terminálem. CashBack je určena pro držitele platebních karet, jejichž vydavatelská banka působí na českém trhu a je na tuto službu plně certifikovaná.

Cena: Služba je zdarma

Multicurrency

Multicurrency je možnost přímé akceptace karetních transakcí v cizích měnách (EUR, USD, GBP, PLN, HUF, NUK, SEK, RON). Službu lze poskytovat prostřednictvím elektronického platebního terminálu, popř. služby E-commerce.

Cena: Služba je zdarma

Multiaplikace

Multiaplikace („Virtualizace“) je možnost poukazování úhrad za karetní transakce z jednoho platebního terminálu na více bankovních účtů (až 10). Obchodník tak může odlišit, na jaký účet mu budou připisovány úhrady za karetní transakce v rozdělení podle produktů či služeb (např. zálohy, doplatky apod., celkem až 10), které nabízí. Toto rozdělení následně slouží k přehledné identifikaci na výpisech. Tato funkcionalita může být rovněž využita v případě, kdy na jednom obchodním místě působí více firem. Prostřednictvím jednoho platebního terminálu je možné zúčtovávat karetní transakce každé společnosti zvlášť.

Cena: Služba je zdarma

Přenos identifikačního symbolu platby

ČSOB nabízí možnost přenosu číselného kódu (desetimístný numerický kód v podobě například čísla objednávky, faktury, smlouvy nebo jiné identifikace platby) prostřednictvím platebního terminálu. Tento číselný kód slouží k jednodušší identifikaci jednotlivých plateb na výpise o provedených karetních transakcích (elektronické PDF, TXT či XML výpisy).
V případě propojení pokladního systému a platebního terminálu může být tento numerický symbol přenášen automaticky z pokladního systému. Nejedná se však o standardní nastavení, musí být definováno v předstihu a konzultováno s dodavatelem pokladního systému. Symbol je poté uvedený ve výpise o karetních transakcích (v polích určených pro číslo karty).

Cena: Služba je zdarma

Dobíjení kreditu mobilních operátorů

Služba umožňuje dobíjení kreditu mobilních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone) na platebních terminálech.

Cena: Služba je zdarma

Vydávání věrnostních či dárkových karet

ČSOB nabízí možnost vydávat věrnostní, zaměstnanecké či dárkové karty. Na základě potřeb obchodníka nabízíme řešení na míru, které povede ke zvýšení loajality stávajících zákazníků a také získání nových.

Cena: Služba je zdarma

Reference

Odvětví: Zlatnictví
Průměrná úspora: 104 880 Kč / rok
Web firmy: Zlatnictví AT SEBA
Odvětví: Uzeniny
Průměrná úspora: 24 960 Kč / rok
Web firmy: Uzeniny Farmář
Odvětví: Sport
Průměrná úspora: 18 696 Kč / rok
Web firmy: Český ráj outdoor
Odvětví: Oděvy
Průměrná úspora: 12 380 Kč / rok
Web firmy: Madame Camel
Odvětví: Čerpací stanice
Průměrná úspora: 220 109 Kč / rok
Web firmy: FaTo Plus s.r.o.
Odvětví: Květinářství
Průměrná úspora: 124 740 Kč / rok
Web firmy: Koutkovo Květinářství
Odvětví: Zahradnictví
Průměrná úspora: 13 464 Kč / rok
Web firmy: Zhradnictví Hypša
Odvětví: Kadeřnictví
Průměrná úspora: Nový terminál
Web firmy: Kadeřnictví O. Kavanová
Odvětví: Čerpací stanice
Průměrná úspora: 116 404 Kč / rok
Web firmy: TOPEXOL, s.r.o.
Odvětví: Oděvy
Průměrná úspora: 77 900 Kč / rok
Web firmy: Nadměry.cz
Odvětví: Prodejna FOTO
Průměrná úspora: 18 795 Kč / rok
Web firmy: Foto STANĚK
Odvětví: Čerpací stanice
Průměrná úspora: Nový terminál
Web firmy: Čerpací stanice Bayer
Odvětví: Oděvy
Průměrná úspora: Nový terminál
Web firmy: DICKIES STORE
Odvětví: Oděvy
Průměrná úspora: Nový terminál
Web firmy: PRÁDÝLKO
Odvětví: IT služby
Průměrná úspora: Nový terminál
Web firmy: eABM
Odvětví: Pneuservis
Průměrná úspora: Nový terminál
Web firmy: Pneu PRAKTIK
Odvětví: Zdravá výživa
Průměrná úspora: 3 914 Kč / rok
Web firmy: Krámek u Šárky
Odvětví: Ubytování
Průměrná úspora: Nový terminál
Web firmy: POLI Consulting
Odvětví: Maloobchod
Průměrná úspora: Nový terminál
Web firmy: SKYPOS s.r.o.
Odvětví: Oděvy
Průměrná úspora: 13 342 Kč / rok
Web firmy: INTIM special